Solar cell ที่มีประสิทธิภาพ – ขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบเล็ก ๆ ของพลังงาน

พลังงานทดแทนเป็นหัวข้อร้อนแรงในปัจจุบัน คนกำลังพยายามหาวิธีที่จะลดรอยเท้าทางนิเวศน์ของพวกเขาโดยการหาวิธีอื่นในการสร้างพลังงาน หนึ่งในวิธีนี้คือการใช้ Solar cell ในการแปลงแสงแดดโดยตรงเป็นพลังงานที่ใช้งานได้ แผง Solar cell เหล่านี้สามารถวางไว้บนหลังคาบ้านของคุณในปัจจุบันดูดซับแสงแดดได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรูปแบบอื่น ๆ เช่นบนพื้นดิน แผงเหล่านี้มักจะมาในอาร์เรย์ของ 8 หรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานเพียงพอให้กับครอบครัวของคุณ

แนวคิดที่น่าสนใจอย่างแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังแผง Solar cell เหล่านี้คือเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานแก่พวกเขา เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นของแข็งซึ่งอิเล็กตรอนหรือตัวเก็บประจุจะถูกกักขังอยู่ภายในวัสดุแข็งทั้งหมด พวกเขาแปลงพลังงานที่ได้รับจากแสงแดดโดยตรงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยกระบวนการที่เรียกว่าผลกระทบจากเซลล์สุริยะ

Photovoltaics เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยเปลี่ยนแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งสามารถแสดงผลของเซลล์สุริยะ ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปได้เฉพาะผ่านแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งประกอบด้วย Solar cell จำนวนมากซึ่งประกอบด้วยวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์นี้ มีวัสดุหลายอย่างที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์