การค้นหาบริการรับแปลเอกสารที่ดีที่สุด

ลูกค้าที่คาดหวังมักถามว่าอะไรคือจุดแตกต่างที่สำคัญระหว่างการแปลที่ผ่านการรับรองและการรับรอง มันแตกต่างจากอย่างไร เพียงแปลนักรับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองอย่างมืออาชีพเท่านั้นที่สามารถให้บริการรับแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองหรือผ่านการตรวจสอบแล้ว การรับรองเกี่ยวข้องกับการเตรียมการประกาศอย่างเป็นทางการของนักแปลและการประทับตรายางหรือลายนูนหน้าเอกสารแต่ละหน้าพร้อมประทับตรามืออาชีพจากมืออาชีพ กล่าวอีกนัยหนึ่งการแปลที่ผ่านการรับรองมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพเนื่องจากทักษะ

ประสบการณ์ของนักรับแปลเอกสารนั้นได้รับการรับรอง

โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเป็นทางการ ในฐานะนักรับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองอย่างมืออาชีพเราสามารถรับรองคุณภาพของการแปลได้ ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้การแปลที่ได้รับการรับรองโดย สามารถให้บริการโดยใครก็ได้ ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือข้อบังคับที่จำเป็นเนื่องจากผู้แปลไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรอง ด้านเดียวอย่างเป็นทางการของกระบวนการนี้คือนักแปลจะสาบานและลงนามในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าทนายความ ทนายความจะยืนยันว่าเขาหรือเธอได้ให้คำว่าการรับแปลเอกสารที่ทำโดยพวกเขาเป็นตัวแทนที่แท้จริงของเอกสารต้นฉบับ

แต่ไม่ได้ประเมินคุณภาพของงานของพวกเขา

ใครต้องการคำแปลที่ผ่านการรับรองหรือได้รับการรับรองโดยสรุปแล้วการแปลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญากฎหมายหรือการเข้าเมืองตัวอย่างเช่นข้อตกลงการบริการรับแปลเอกสารสูติบัตรใบรับรองผลการศาลหรือใบรับรองการสมรสมักจะต้องได้รับการรับรอง ในขณะที่การแปลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบริหารเช่นการรับเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาจต้องมีการรับรอง ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจขอคำแปลที่ได้รับการรับรองรวมทั้งรับรอง

การรับรองเอกสารของเอกสารจะเพิ่มชั้นความเป็นทางการเพิ่มเติมให้กับรูปแบบการรับรองที่ผ่านการรับรองซึ่งสามารถยืนอยู่คนเดียวในสิทธิของตนเองหรืออาจมาพร้อมกับหนังสือรับรองการรับรองเอกสารขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า บริการใดที่มีราคาแพงกว่า สำหรับการรับแปลเอกสารโดยทั่วไปแล้วนักแปลจะเรียกเก็บเงินตามคำต่อหน้าหรือชั่วโมงโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาต้องการบริการรับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่ การพูดจริงแล้วความแตกต่างของต้นทุนระหว่างการรับรองเอกสารและการรับรองมักจะไม่สำคัญ