จริยธรรมสีเขียวสำหรับธุรกิจสีเขียว

ฉันหวังว่าฉันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้นักธุรกิจได้รู้จักแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นที่หลากหลายอย่างมาก และแม้แต่การลดขนาดลงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็เหลือข้อมูลเพียงพอที่จะเติมหนังสือที่บรรทุกในรถบรรทุก แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็ยังต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อฝึกฝนแนวคิดที่นำไปใช้กับธุรกิจ

ธุรกิจสีเขียว

เพิ่มความท้าทายและความต้องการในการดำเนินธุรกิจสีเขียว

เข้าใจได้ง่ายว่าทำไมการทำธุรกิจจึงอยู่นอกเหนือทรัพยากรของธุรกิจส่วนใหญ่อย่างตรงไปตรงมา เป็นเรื่องจำเป็นในทางปฏิบัติ งานบ้านและภาระผูกพันที่จำเป็นของธุรกิจกำลังจะพังทลาย คุณจะใส่ช้างแห่งความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมลงในถ้วยกาแฟที่มีเวลาว่างได้อย่างไร นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจส่วนใหญ่ถูกบังคับให้สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาไม่ได้บีบภาระหน้าที่อื่นๆ ให้กับพนักงานที่ทำงานหนักเกินไป

คำตอบที่ชาญฉลาดก็คือ การเปลี่ยนผ่านสู่สิ่งแวดล้อมสีเขียวของธุรกิจสีเขียวทำได้ดีที่สุดโดยนำที่ปรึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่นำแผนการที่ชาญฉลาดมาอย่างดีเพื่อย้ายธุรกิจไปสู่การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญคนนี้สามารถเข้าใจหัวข้อที่สับสนได้ด้วยการก้าวธุรกิจผ่านแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทนั้น ธุรกิจจ้างงานที่หลากหลายแทนที่จะพยายามจ่ายเงินให้กับพนักงานภายในที่จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในด้านเงินเดือน สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ สำหรับราคาคงที่ ที่ปรึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมอื่นๆ สามารถทำให้กระบวนการธุรกิจสีเขียว

มีค่าใช้จ่ายสูง ซับซ้อน และเข้าถึงได้มากเกินไป ตรงไปตรงมา เหตุใดชั้นวางจักรยานและความใกล้ชิดกับระบบขนส่งสาธารณะจึงเป็นส่วนหนึ่งของสูตรธุรกิจสีเขียว แม้ว่าความคิดเหล่านี้อาจเป็นความคิดที่ดีและช่วยในประเด็นต่างๆ ในโลกที่กว้างใหญ่ แต่ก็ช่วยปรับปรุงสุขภาพและการดำเนินงานของธุรกิจและพนักงานได้เพียงเล็กน้อย หลังคาเขียวเป็น “แนวคิดที่ดีที่สุด” เดียวดายสำหรับแต่ละธุรกิจหรือไม่? หากคุณฟังที่ปรึกษาที่มีความคิดแคบๆ ก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น

อันที่จริง มีแนวคิดนับร้อย (ขนาดเล็กและขนาดใหญ่) ที่อาจนำไปใช้กับธุรกิจ และเรารู้ว่าไม่มีแผน ธุรกิจสีเขียวสองแผนเหมือนกันทุกประการ ธุรกิจแตกต่างกันในด้านการปฏิบัติ งบประมาณ และภูมิศาสตร์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจด้วยว่า ธุรกิจสีเขียวเป็นความพยายามแบบก้าวหน้าที่ไม่สามารถทำได้ในแนวทางครั้งเดียวตลอดไป นวัตกรรมใหม่ การเปิดเผยใหม่ และแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกเดือน ที่ปรึกษาสีเขียวจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจนำแนวคิดสีเขียวที่ดีที่สุดมาไว้ในตารางเพื่อประกอบการพิจารณา