Tag Archives: โปรแกรมขายหน้าร้าน

ทำไมถึงต้องนำดปรแกรมขายหน้าร้านเข้ามาจัดการขาย

การใช้คนในการทำงานมีความล่าช้า เช่น การจัดเก็บข้อมูล เพราะว่าการเก็บข้อมูลแต่ก่อนนั้นเป็นการเก็บแบบเอกสาร ซึ่งถ้าเราจะเรียกเก็บเอกสารเหล่านั้นอาจจะใช้เวลานานถ้าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และการจัดเก็บที่เป็นหมวดหมู่ อาจจะทำให้สับสนและเกิดความผิดพลาดได้ เช่นการเก็บเอกสารใส่ไว้ผิดที่หรือใส่ไว้ไม่ถูกลิ้นชัก เนื่องอาจจะมีชื่อที่คล้ายกันหรือเป็นหมวดหมู่ที่มีความใกล้เคียงกันทางด้านตัวอักษร เพื่อลดความเสี่ยงในการทำเอกสารหายด้วยการจัดเก็บด้วยมือ จึงได้มีการจัดทำการจัดเก็บที่ง่ายต่อการนำมาใช้โดยการนำเอาทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์อย่างโปรแกรมขายหน้าร้านเข้ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงและง่ายต่อการเรียกใช้

ตั้งแต่ก่อนนั้นการเก็บเงินเวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าในจำนวนน้อยๆก็อาจจะไม่ต้องใช้ระบบอะไรเข้ามาช่วยและไม่ต้องเช็คสินค้ามากมายเพราะถ้าสินค้าตัวไหนหมดก็คือไปหาซื้อมาเพิ่มโดยไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับการใช้การสั่งซื้อที่ร้านค้าขนาดย่อม สามารถเดินซื้อได้เอง และการจัดทำบัญชีได้ง่ายด้วยตัวเองอาศัยเพียงความรู้เล็กน้อยเพราะเป็นการขายเองเป็นการจัดทำเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของร้านค้า แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่และหลายสาขาทำให้ยากแก่การควบคุมและเช็คสินค้าหรือตัดสต็อคสินค้าเมื่อขายสินค้าตัวนั้นหมดออกไป ซึ่งต้องใช้คนงาน/พนักงานที่มีจำนวนมาก ไม่สามารถทราบได้ว่าคนงาน/พนักงานเหล่านั้นได้ระบุจำนวนหรือตัวสินค้านั้นถูกต้องหรือไม่การขายสินค้าซึ่งแต่ก่อนนั้นอาจจะไม่ต้องออกบิลเพราะสินค้าอาจจะไม่เยอะและง่ายต่อการควบคุมไม่ต้องใช้คน/พนักงานเยอะเพราะสามารถตรวจสอบสินค้าด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่การส่งสินค้าหรือการขายอาจจะมีปริมาณมาก หรือสินค้าเหล่านั้นต้องมีบาร์โค้ดเพื่อให้ง่ายต่อการเซ็คและการตวจสินค้าว่าได้จำหน่ายสนค้าตัวไหนออกไปบ้างและความสามารถอีกอย่างคือสามารถเรียกตรวจสอบทางบัญชีได้ด้วยง่ายต่อการเรียกและการดูรายงานก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น