Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

บทบาทของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและส่วนประกอบไฟฟ้าอื่นๆ

ตามชื่อที่แนะนำ Power Transformers หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบพลังงานขนาดใหญ่ที่ใช้ในการแปลงพลังงานที่จัดช่องสัญญาณไปยังระบบที่ทำงานด้วยพลังงานเช่นอุปกรณ์วิทยุและโปรแกรมอัตโนมัติหลายรายการ หม้อแปลงไฟฟ้ามักจะทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งจ่ายอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม พบว่าความถี่มักจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

หนึ่งในสมาชิกที่พบบ่อยที่สุดของตระกูลหม้อแปลงคือหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ทุกวันนี้ หม้อแปลงไฟฟ้ามีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหลายระบบในตลาด และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสร้างความแตกต่างในชีวิตของเราได้สำเร็จ ด้วยความต้องการระบบที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้น ความจุของเครื่องจักรกำลังเหล่านี้ได้เห็นแนวโน้มการจลาจลเช่นกัน หม้อแปลงไฟฟ้าด้วยความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าที่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นจึงเกิดขึ้นในช่วงหลังๆ ปัจจุบัน หน่วยอุตสาหกรรมหลักต่างตั้งตารอที่จะเพิ่มขีดความสามารถของหม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์/แบบใช้ความร้อน

หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัทชั้นนำกำลังคิดไอเดียการผลิตใหม่ๆ ที่ดีกว่า ซึ่งกระตุ้นด้วยแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การคำนึงถึงธุรกิจร่วมสมัยนั้นจำเป็นต้องมีการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีความจุมากขึ้น สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตมักใช้ Ferrite Bead Coil และ Inductors

ผู้ผลิตเหล่านี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านแม่เหล็กไฟฟ้าและปัจจัยความเข้ากันได้ Ferrite Bead Coil เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดความเข้มของสัญญาณรบกวนที่เล็ดลอดออกมาจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้คล้ายกับตัวเหนี่ยวนำที่แสดงการเบี่ยงเบนเล็กน้อยในคุณสมบัติหลัก ในขณะที่คนก่อนเปลืองความถี่ของเสียง ภายหลังเก็บพลังงานอย่างดีที่สุด Ferrite Coils ที่เป็น Inductor ชนิดหนึ่ง อาจมีคุณสมบัติที่เบี่ยงเบนไปจากตระกูล Inductor เล็กน้อย